Animatie film van Grondbeheer inzake gebiedsgerichte aanpak bodem Hilversum

Begin 2020 heeft grondwater beheer, de organisate ie verantwoordelijk is voor de bodem in Hilversum en omstreken over hoe zij met de verontreiniging omgaan. hier wordt niet naar kleine locale maar globale oplossingen worden uitgewerkt.

Animatie film grondbeheer inzake aanpak bodem Hilversum 24 april 2020
Animatie film grondbeheer inzake aanpak bodem Hilversum 24 april 2020

Klik op het plaatje on de animatie te starten.

https://hammannbv.nl/Media/bodem/20200831-HbV_Animatiefilm_Grondwaterbeheer_het_Gooi_24_april_2020.mp4

(rechten van deze animatiefilm liggen bij grondbeheer, dat wij deze als video op onze eigen site hebben staan heeft als onderliggende reden dat wij in een rechtzaak tegen de adviezen Stichting Bosatex bewijsstukken moeten inleveren.)

Dat wij deze animatie als bewijsstuk hebben bijgevoegd ligt daarin dat het voorstel dat de Stichting Bosatex HammannBV voorlegt niet in een lijn ligt met de in het convernant aangegane doelstelling.  Indien de voorgestelde sanering zou worden uitgevoerd zou:

A) niet de bovenste 5 meter worden gesaneerd maar de lagen in het grondwater.

B) er met chemicalien zou worden gesaneerd die de bacterien die de vervuiling “opeten”dood gemaakt waardoor de voorgestelde sanering lijnrecht licht op de in de animatiefilm voorgestelde bacteriele reiniging. Het doorvoeren van de geadviceerde sanering zou in de belevingswereld van HammannBV een milieu misdrijf zijn.

C) het bevoegde gezag en de omgevingsdienst(verantwoordelijk voor de bodem op globaal niveau) het voorstel van de Stichting Bosatex als “onrealistiesch ” heeft omschreven.

Hierdoor is een conflict onstaan tussen HammannBV en de Stichting Bosatex wat 9 sept 2020 geresluteerd heeft in een rechtzaak over de uitgevoerde advisering en de daaruitvoort vloeiende financiele concequenties voor Hammann BV.