Yeah 1e bijenkast op het dak

Yeahhh, vandaag onze 1e bijenkast op het dak.

WhatsApp Image 2020-09-14 at 17.00.11 kast op dak 1 najaar 2020
kast op dak 1 najaar 2020

Waarom niet 6 zoals gepland?

Heel eenvoudig, op dit moment zijn de bijen bij ons in de tuin bezig zich op de winter voor te bereiden, ze zijn bee-zig hun wintervoorraad aan te leggen en dan is het niet verstandig om alle kasten te gaan verplaatsen, heeft te maken oa met stress en dracht(de hoeveelheid voedingsstoffen in de buurt en de locatie er van)

Waarom dan 1?

Om te kijken hoe een kast zich in de winter houdt. Het is snel winderig op het dak, ondanks goede spanbanden, gewichten is het fijn om te weten wat er in de winter gebeurt. Als er wat gebeurt(we gaan uit van niet) dan is er 1 volk in de stress en sneller op te lossen(als onder 10 graden kast omvalt na starten winterstand is volk gedoemd te sterven door de thermoshock).

Vandaar eerst 1 kast om te zien hoe dit zich houdt.

In de loop van dit jaar komt er nog een kooi/hek om de kasten puur voor de zekerheid.

WhatsApp Image 2020-09-14 at 17.00.11 kast op dak 2 najaar 2020
kast op dak 2 najaar 2020

Tijdens de werkzaamheden aan de zonnepanelen komende weken kan ik eea dan nog goed in de gaten houden.

Als volgend jaar de kasten op volle sterkte staan wil ik geïnteresseerde en buren graag uitnodigen om samen met mij naar deze fascinerende diertjes te komen kijken en uitleg te geven bij onze ecologische groen en duurzaam dak wat we aan het maken zijn.

Voor geïnteresseerde heb ik in het voorjaar weer bijenmix bloemen zaad(heeft nu weinig zin meer om te planten) en als je het hele jaar door wil helpen kan ik als je wilt verse amandelwilg voor kweken die je in de tuin kan planten. Amandelwilg is de bijen ondersteuner/lekkernij bij uitstek(tevens inheems zodat er veel bijen, hommels ed profijt van hebben.

Mij is de laatste weken regelmatig gevraagd: bijen in het centrum?

Ja waarom niet. Bijen zijn onmisbaar voor onze samenleving en voor 60% verantwoordelijk voor bestuiving van onze bloemen maar ook fruit en andere etenswaren. In de stad of dorp horen ze ook thuis, al is het maar om de 180000 perenbomen die afgelopen weken in het nieuws waren te bestuiven.

Wij houden hier de Carnica F1 bij. Dit is een bij die zeer vriendelijk is, met de instelling doe je mij niet dan doe ik jouw ook niet, en als je niet in de kast komt wordt je niet als een bedreiging gezien. Sterker nog, ze voelen aan dat we samen door moeten. Als een bij steek zal deze sterven, een bij zal dus zeker niet in tegenstelling tot bv een wesp steken als het niet 200% noodzakelijk is. Bestudering van de bijen in de tuin laat ons ook zien dat als de bijen uit vliegen zij dat schuin omhoog doen en op voldoende hoogte(bij ons een meter of 15) pas in de richting vliegen waar dracht is(dracht is voeding zoals bloemen, ed). Daar vliegen zij redelijk direct op en zijn niet echt geïnteresseerd in afleiding zoals jampotje(wat je daar ziet verschijnen zijn wespen of solitaire bijen, geen honing bijen).

vlieggat bijenkorf
vlieggat bijenkorf

Thuis zitten wij voor de uitvliegopeningen regelmatig kopje koffie te drinken in onze gewone werkkleren, zal een meter of 3 van de kasten zijn. Op die afstanden vliegen ze over ons af en aan. Dat is een prachtig gezicht, zeker met meerdere kasten waar de route beschrijvingen naar dracht voor elke kast anders is.

Af en toe zien we een verdwaalde wesp die zich richting de honing waagt, deze wordt door de werkbijen vriendelijk doch dringend verzocht buiten te blijven, en als de wesp daar gehoor aan geeft kan deze gewoon tussen de vertrekkende en binnenkomende bijen op de vliegplank rondlopen, zonder stress.

2e voordeel aan deze Carnica F1 is is dat deze kastvast is, en weinig neiging heeft tot zwermen. Hierdoor is dit ook een zeer vriendelijke bij voor in bewoond gebied. Mocht je ergens een zwerm tegen komen bel dan met een imker, deze hebben vaak kasten leeg staan waar ze deze vriendelijke vrienden willen opvangen.

Mocht je thuis regelmatig last hebben van verdwaalde bijen zijn dat bijna altijd solitaire bijen, de honingbij die uitvliegt(de haalbij) vliegt heen, doet zijn dingetje en vliegt terug naar de kast, zal niet zelfstandig bij je op bezoek komen. Om solitaire bijen buiten te houden werkt bv een halve citrusvrucht met kruidnagel bij het raam, van die geur houden ze niet.

Mocht er toch onverhoopt een honing bij bij je aanvliegen, dan is er wat aan de hand. Dan kunnen ze gedesoriënteerd zijn door bv gif. Er zijn studies gedaan naar hele volken die niet op de kast terug keren, maar ook in kleine minder grote situaties kunnen bijen die per ongeluk binnen zijn gekomen gedesoriënteerd zijn als je in je woning bv te sterke luchtverfrissers gebruikt, daar zitten ook giftige stoffen in die insecten kunnen desoriënteren(ook al vinden mensen dat lekker ruiken, de chemische samenstelling is voor kleine insecten desastreus).

Een verdwaalde bij of ander insect helpen we dan dor deze voorzichtig te helpen de frisse lucht in, eenmaal buiten even de tijd geven bij te komen en zul je zien dat de honingbij dan weer verder gaat en je huis niet meer op te nemen in de route(bijen geven naast dracht ook door waar ze niet heen moeten, iets met een dansje en feromonen, erg boeiend).

In de stad zou je derhalve in tegenstelling van het platte land minder problemen mogen verwachten daar er in stedelijk gebied als het goed is minder met sterk landbouw gif gespoten wordt, doch gebruiken we allemaal nog wel heel veel in ons dagelijks leven.

Laten wij daarom de bijen en hommels helpen. In een ander artikel kom ik daar op terug met tips en tricks voor nu kan ik de amandelwilg stekken aanraden die ik op verzoek voor je ga opkweken(even berichtje dat je er een wilt hebben).

Stedelijk gebied vraagt om regels en orde, vandaar dat ik voor jullie de locale APV er even bij gepakt heb, bijen houden moet voor ieders plezier zijn en er zijn wel wat regels waar je je aan moet houden, onderstaand het deel van de APV welke bijen houden betreft:

Artikel 2.4.22 Bijen
1.Het is verboden bijen te houden:

a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.

2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

3.Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover de bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.

4.Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voor zover de Wegenverordening Noord-Holland van toepassing is.

5.Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Toelichting op deze verordening op ons dak:

1.Het is verboden bijen te houden:

a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven;

b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.

Zie onderstaand plaatje, binnen 30 meter geen woningen. Daarbij houden wij de bijen op uitvlieg hoogte tov de weg op ongeveer 7 meter, ruim boven de passerende mensen.

30 meter cirkel hilversum
30 meter cirkel hilversum

Zie artikel 2:

2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.

Gezien de straal van 30 meter waarbinnen zich niets bevind, de hoogte van ons dak is er geen direct contact met de in en uitvliegende bijen mogelijk. Daarnaast is het zo dat bij in en uit vliegen er naar nog hogere hoogte wordt gevlogen alvorens naar drachtgebieden koers wordt gezet. Op het dak zijn ook geen directe bedreigingen voorhanden zoals honden of laatst op het mediapark reljongeren die de kasten omschoppen. Het dak bij ons is een rustige omgeving vanwaar de bijen kunnen bijdragen aan het leefgenot van dit deel van Hilversum.

In de loop van volgend jaar zal er ook honing vanuit onze locatie beschikbaar zijn. Als we allemaal zorgen dat we de leukste bloemen en plantjes neerzetten, minder kwansig met gif en spuitbussen zijn zou dit wel eens de lekkerste honing van de regio kunnen worden.

Ik houdt jullie in dit blog op de hoogte avn de bijtjes en interessante links.

Bijen zijn interessanter dan we zo denken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *